Slide background

FaceCapt Düşük Çözünürlüklü İmgelerden Yüz Tanıma

Slide background

FaceCapt Mobil Yüz Tanıma Uygulaması

Slide background

Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları

FaceCapt Yüz Tanıma Sistemi

Bugün bilişim teknoloji pazarında yüksek çözünürlüklü yüz imgelerinden tanıma yapabilen donanım ve yazılım bazlı bir çok sistem mevcuttur. Ancak oldukça düşük çözünürlüklü görüntülerden tanıma yapabilme başarımı yaygın değildir. Düşük çözünürlüklü, örneğin (50×50) piksel boyutlu yüz imgelerinin “yakalanıp” uygun veritabanı ortamında arşivlenmesi, tanıma amacıyla özgün yordam ve yöntemler ile hızlı ve düşük maliyetli bir teknoloji geliştirilmesi ve bu teknolojinin farklı uygulama alanlarında kullanılabileceği bir ürün ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. FaceCapt düşük çözünürlüklü yüz imgelerinden yüz tanıma yaparak bu ihtiyacı karşılayan bir sistemdir.

FaceCapt Mobil Yüz Tanıma ve Bulut Bilişim

FaceCapt Mobil, akıllı telefon, tablet ve her yerden internete bağlanabilen taşınabilen tüm cihazlar ile yüz tanıma yapmaktadır. Sistem Android, IOS ve Win tabanlı mobil sistemlerde çalışır. Çok kısa süren bir yüz çakıştırma ve sorgulama işlemi ile sonuçları mobil cihazlarda görülür. Bu uygulama aynı zamanda FaceCapt Cloud ürünü ile bulut bilişim sistemleri üzerinde servis bazlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Cropometer Bitki Boyu Ölçme Sistemleri

Bitkilerin fenolojik sınıflamasında en yüksek ayırıcı faktör büyüme hızıdır. Bu amaçla uzaktan kontrol edilebilir yüksek çözünürlüklü kameralar kullanarak bitki boyu ölçüm sistemi geliştirilmiştir.
Referans kaynaklı ve referans kaynaksız bitki boyu ölçüm değerleri istenilen sınırlar içinde alınmıştır. Bu ölçüm dünyada ilk ölçüm sistemidir. Ölçüm sisteminin uygulama alanları yakın tarihte daha da artarak gelişecektir.