Cropometer Bitki Boyu Ölçme Sistemi

  • cropOmeter Sistemi; bir görüntü işleme (image processing) uygulamasıdır.
  • Sistem; yazılım, algoritmalar,CCTV/video donanımlarının bir araya gelmesi ile birlikte çalışmaktadır.
  • Ülke geneline yayılmış istasyonlarda çalışacaktır.