FaceCapt YüzTanıma Sistemi

FaceCapt; Düşük Çözünürlüklü (Video-CCTV) Görüntülerinden Yüz Yakalama, Arşivleme ve Çakıştırma/Tanıma Sistemi’dir.

  • Dünyada Yüz tanıma sistemleri konusu gün geçtikçe önemi artan ve ciddi yatırımlar yapılan bir alan haline gelmiştir.
  • Özellikle İnternet ve Sosyal Medya ortamları Facebook, Google, Apple, Microsoft , Linkedin gibi şirketler ile başta ABD Devlet Güvenlik birimleri olmak üzere çok sayıda gelişmiş ülkelerin çeşitli kurum ve kuruluşları yüz tanıma ile ilgili çalışmalara ciddi boyutta yatırımlar yapmaktadır.
  • FaceCapt oldukça düşük çözünürlüklü, (50×50) gibi piksel boyutlu yüz imgelerinin video kayıtlarından “yakalanıp” uygun veritabanı ortamında arşivlenmesi, tanıma amacıyla özgün yordam ve yöntemlerin geliştirilerek hızlı ve düşük maliyetli bir teknoloji ile geliştirilmektedir.
  • FaceCapt sisteminin aşamaları