Ölçeklendirme

1-Küçük Ölçekli Çözüm:
Küçük işletmeler için tasarlanan asgari donanım üzerinde çalışması planlanan çözümdür. Basit bir CCTV kamera ve sunucudan oluşacaktır.  Kamera belirlenen bir bölgeye yerleştirilecek, o bölge içinde yüz imgeleri yakalanacak ve yerel alan ağı (LAN) üzerinden sunucuya gönderilecektir. Yakalanan imgeler sunucudaki FaceCapt veritabanına yüz tanıma algoritmalarını  kullanarak kaydedilecektir. FaceCapt veritabanına kaydedilen imge ve yüztanıma sisteminden elde edilen veriler daha sonra kullanılmak üzere arşivlenecektir. Arşivlenen  imgeler, FaceCapt yüz tanıma sistemi kullanılarak sorgulanabilecek ve raporlanabilecektir.

2-Orta Ölçekli Çözüm:
Birden fazla lokasyonu olan işletmeler için veya geniş bir alanda yerleşik kurumlar için planlanmıştır.
Birden fazla CCTV kameralarından kaydedilen imgelerin geniş alan ağı (WAN) üzerinden sunucuya gönderilerek, FaceCapt veritabanına kaydedilmesi ve bu imgelerin ihtiyaç olduğunda FaceCapt yüz tanıma algoritmaları kullanılarak  sorgulanması ve raporlanması sisteminden oluşmaktadır.

3-Büyük Ölçekli Çözüm:
Birden fazla orta ölçekli sistemin bir araya gelmesi ve merkezdeki yüksek kapasiteleri sunucular üzerinde arşivlenmesi üzerine planlanmış bir çözümdür. Birden fazla CCTV kameralarından kaydedilen imgelerin geniş alan ağı üzerinden sunucuya gönderilerek, FaceCapt veritabanına kaydedilmesi ve bu imgelerin ihtiyaç olduğunda FaceCapt yüz tanıma algoritmaları kullanılarak  sorgulanması ve raporlanması sisteminden oluşmaktadır.